اتوبوس های کهنه به ادارات و آموزش و پرورش واگذار نشود

Shahrara Institute - - News -

اينجا تريبوني براي بيان نظرات، انتقادات، مشكالت و درخواستهاي شما شهروندان است كه ميتوانيد از روشهای زير، آنها را با ما در ميان بگذاريد. اينستاگرام: @shahraranews تارنما: shahraraonline.com رايانامه: [email protected] 30007289:کــمایپ پیام09154294580:ناسر مراجعهحضوری تلفن:051-37288881-5 شــهروندان گرامی! با هدف پیگیری دقیق و سريع مسائل مطرح شده، لطفا آدرس و اطالعات کاملی در اختیار ما قرار دهید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.