اخراج ۵ ديپلمات روسی از مولداوی

Shargh - - جهان -

دولت مولداوی دســتور اخــراج پنج دیپلمات روس از این کشور را صادر کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، سخنگوی وزارت خارجه مولداوی که زیر نظر نخســتوزیر اســت، ضمــن تأیید این خبر اعلام کرد که این دیپلماتها از این کشور اخراج میشــوند. او بااینحال درباره علت یا دلیل این تصمیم جزئیاتی ارائه نداد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.