بازگشت همه بسوی اوست

Shargh - - صفحه اول -

با نهایت تاثر و تاسف، درگذشت حاج سیاوش جنتی پدر بزرگوار جناب آقای دکتر نادرجنتی )معاون سازمان امور مالیاتی کشور( را به اطلاع می رساند. مراسم یادبود درگذشت آن مرحوم در روز یکشنبه مورخه 4/10/97 از ساعت 16 لغایت 30/17 در مسجد نور واقع در میدان فاطمی برگزار می گردد. از طرف رییس کل، معاونین و مدیران کل سازمان امورمالیاتی کشور

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.