افشاگری در مورد ایران اینترنشنال و قتل خاشقچی

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

خبرنگار روزنامه گاردین اعالم کرد: «جمال خاشــقچی» به دلیل مصاحبه با وی و افشاگری در مورد تامین مالی شبکه «ایران اینترنشال» توسط ولیعهد سعودی و مشاور سابق دربار پادشاهی عربستان به قتل رسیده است...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.