استرالیا اولین صادرکننده گاز مایع طبیعی در جهان شد

Sobh Eqtesad - - نفت و انرژی -

همزمان با برگزاری نشست کشورهای تولید کننده نفت 'اوپک' دروین اعالم شد، استرالیا با پشت سرگذاشتن قطر توانست نام خود را به عنوان اولین صادر کننده گازطبیعی مایع درجهان ثبت کند که این امر به منزله ایجاد رقیب جدیدی برای صادرکنندگان جهانی گاز ال ان جی ارزیابی شده است.به گزارش ایرنا، اداره آمار استرالیا روز جمعه گزارشی منتشر کرد که براســاس آن، این کشور در ماه نوامبر (آبان ‪۶.55 )97‬ میلیون تن گاز ال ان جی صادر کرد که از ۶.27 میلیون تن صادرات قطر در همین ماه بیشتر است.یکصد و هفتاد و پنجمین نشست وزیران نفت اوپک از روز گذشته در وین پایتخت اتریش درحال برگزاری است.طبق گزارش شرکت انگلیسی بی پی، قطر در سال 2017 باز هم توانست با صادرات ۴.۳01 میلیارد متر مکعب گاز ال ان جی نام خود را به عنوان اولین صادر کننده این گاز در جهان ثبت کند.گاز مایع طبیعی سومین صادرات اصلی استرالیا به جهان است و زغال ســنگ و آهن خام در رتبه های اول و دوم صادرات این کشــور قرار دارد.ارزش صادرات هر سه کاالی اســتراالیی در 12 ماهه منتهی به اکتبر 2018 ( مهر79) 119.۳ میلیارد دالر آمریکا برآورد شده است.زغال سنگ ارزشمندترین کاالی صادراتی استرالیا با 7.۶۴ میلیارد دالر، سنگ آهن با 5.۴۴ میلیاردل دالر و گاز مایع طبیعی با رقم 28 میلیارد دالر در 21ماهه مورد محاسبه بوده است.مت کانوا وزیر منابع استرالیا روز جمعه به رسانه های این کشــور گفت که تمرکز دولت اسکات موریسون در حال حاضر افزایش صادرات زغال ســنگ است و سرمایه گذاری های خارجی در این زمینه در کشور تسهیل می شود.وی افزود: صادرات این ســه کاال برای استرالیا سودآوری بسیاری داشته و این روند نیز ادامه خواهد یافت.چین، کره جنوبی،ژاپن، سنگاپور ، انگلیس، نیوزیلند و تایلند مهمترین وارد کنندگان ســه کاالص صادراتی استرالیا هستند.مدیرعامل شرکت نفت قطر پیشتر اعالم کرده بود که این کشور به عنوان بزرگترین صادر کننده گاز طبیعی مایع در جهان، قصد دارد تولید خود را تا سال 202۴ حدود0۳ درصد افزایش دهد و تولید ساالنه خود را نیز به 100 میلیون تن افزایش دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.