77 تروریست در افغانستان کشته شدند

Sobh Eqtesad - - دیپلماسی -

وزارت دفاع افغانستان اعالم کرد که در شبانه روز گذشته 77 عضو گروه تروریســتی طالبان و 3 داعشی در مناطق مختلف این کشــور کشته و 52 تن دیگر زخمی شدند.به گزارش ایرنا، در اطالعیه وزارت دفاع افغانستان آمده است که این افراد داعش و طالبان در 12 عملیات تهاجمی، 17 حمله هوایی و 103 عملیات ویژه در 15 استان این کشور کشته و زخمی شده اند. بر اساس این گزارش، سه داعشی در شهرســتان «اچین» و «پچیراگام» استان «ننگرهار» کشته و یک تن از آنها دستگیر شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.