48هزار نفردر تظاهرات جلیقه

Sobh Eqtesad - - دیپلماسی -

وزارت کشورفرانســه شنبه شب اعالم کرد که در نهمین شنبه از تظاهرات جلیقه زردها در سراســر این کشور، ۴۸ هزار نفر شرکت داشتند.به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز، «کریستوف کاستانر» وزیرکشور فرانسه در خصوص تظاهرات جلیقه زردها گفت: تنها در پاریس هشت هزار نفر در تظاهرات شرکت داشتند. وی افزود: در تظاهرات روز شــنبه حادثه خاصی روی نداد و احساس مسئولیت بر خشونت و درگیری غلبه کرد. پلیس فرانسه نیز اعالم کرد که در تظاهرات روز شنبه ۱۲۱ نفر دستگیر شدند.نهمین هفته از تظاهرات ‹جلیقهزردها› در برخی شهرهای فرانسه روز شــنبه نیز برگزار شد. پلیس در برخورد با جلیقه زردها در میدان اتوآل که خیابان شــانزه لیزه به آن منتهی میشود، از گاز اشــکآور استفاده کرده است. بسیاری از جلیقهزردهای معترض مجهز به کاله ایمنی و ماسک و همچنین مواد دودزا بودند. لوران نونیز› وزیر مشــاور دولت فرانسه در امور داخلی روز جمعه اعالم کرد: دولت برای نهمین هفته از اعتراض ها، ‹نیروهای نظامی، واکنش و بازداشت های بیشتر و شدیدتری› را پیش بینی کرده است.‘مارین لوپن› رقیب انتخاباتی مکرون در رقابت ریاســت جمهوری ۷۱۰۲ که همواره از آغاز اعتراض های فرانســه خواستار کناره گیری دولت وی بوده اســت، امروز تنها راه بازگشــت آرامش به کشور را، بازگشت به صندوق آرا معرفی کرد.دولت فرانســه در پی اعتراض های شنبه گذشته وعده برخورد با تظاهرات بدون مجوز را داده و از ســوی دیگر قصد دارد با برپایی مناظره های محلی زمینه تماس مستقیم معترضان و مسئولین را فراهم سازد. با این حال مسئول برگزاری این برنامه پیش از آغاز و در اعتراض به پایین بودن دستمزد خود از آن کنار کشیده است.

ساخت پایگاهی به نام قلعه ترامپ در لهستان ورشــو به درخواســت ایاالت متحده قرار است نشســتی را برای اعمال فشار بر تهران، میزبانی کند. مقامات لهستانی از واشنگتن درخواست کرده اند که پایگاهی دائمی در این کشور ایجاد کند. پایگاهی که عنوان آن قلعه ترامپ است.مایک پمپئو، وزیــر امور خارجه ایاالت متحده، روز جمعه گفت که در ۳۱ و ۴۱ فوریه (۴۲ و ۵۲ بهمن) در ورشو پایتخت لهستان، نشستی با تمرکز بر ثبات، صلح و آزادی و امنیت در منطقه خاورمیانه و رفع تهدید ایران برگزار خواهد شــد. اما چرا این نشست در محلی غیر معمول مانند ورشــو برگزار می شود؟اینکه روابط دونالد ترامپ با آنگال مرکل صدراعظم آلمان، ترزا می نخســتوزیر بریتانیا، و جاستین تردو نخستوزیر کانادا از ابتدا خوب نبود بر کسی پوشیده نیست حتی روابط به ظاهر گرم او با امانوئل مکرون رئیسجمهور فرانسه، هم اخیرا به سردی گراییده است. یک ماه پیش، دونالد ترامپ پس از ترک زودهنگام نشســت سران «جی ۷» در کانادا به منظور دیدار با رهبر کره شمالی، پس از انتقاد شدید از جاستین تردو، امضای خود را از بیانیه پایانی این نشست پس گرفت.اما دلیل برگزاری این نشست در لهستان و نه در کشور هایی مانند انگلیس، فرانسه یا آلمان که متحدان سنتی آمریکا هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.