ترامپ ۸۱۰۲ سهبرابر دروغگوترشد

Sobh Eqtesad - - دیپلماسی -

رسانه های آمریکایی: ترامپ ۸۱۰۲ سه برابر دروغگوتر شد / بررسی رسانه های غربی از عملکرد «دونالد ترامپ» در سال ۸۱۰۲، حکایت از افزایش شدید میزان وابستگی رئیس جمهوری آمریکا به توئیتر در حوزه های داخلی و خارجی دارد اما افزایش سه برابری اشتباهات و دروغ گویی های وی را هدفمند و برنامه ریزی شده می داند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.