رونمایی از «پناه» در موزه سینما

Sobh Eqtesad - - دیپلماسی -

مراسم رونمایی و آئین دیدار با عوامل فیلم «پناه» ســاخته احمد بهرامی شامگاه شــنبه ۲۲ دی ماه در موزه ســینما برگزار شد.به گزارش ایسنا، طبق گزارش رســیده، این مراسم با حضور محمد صالح اعال، تورج اصالنی، سهراب نوربخش، احسان عبدی پــور، فرهاد گاوزن، پدرام زرگر، بــاران صالح اعال، مهدی اصالنی، سعید بشیری و بابک انصاری برگزار شد.در ابتدای این مراسم احمد بهرامی نویسنده و کارگردان «پنــاه» ضمن خیر مقدم به میهمانان و اظهار خرســندی از اکران این فیلم گفت: «پناه» فیلم ســختی بود که تماما در کویر ساخته شد و با بودجه اندکی که قابل مقایســه با اکثر فیلمهای ســینمایی نبود، عوامل با تمام وجود و بدون توقع مالــی کنار من بودند و مشــاور فیلم تورج اصالنی کمک شایانی به من کردند.این کارگردان در پایان افزود: از گروه سینمایی هنر وتجربه ممنون هستم که این امکان را فراهم کردند تا فیلم « پناه» اکران شــود.این فیلم روایتگر زندگی پســر جوانی بنام «پناه» است که در روستای کویری کوچکی کمک حال خانواده و اهالی روســتا اســت، او میان رفتن و ماندن مردد است…حســین براتی، هدی آهنگر، ندا کوهی، کامبیز قوام زاده، مجتبی قربانی و مریم داوری بازیگران «پناه» هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.