فلسطین فراموش نمیشود

روحانی در هیئت دولت:

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

رئیسجمهور گفت: فلسفه روز قدس این است که قدس فراموش نخواهد شد و فلسطین روزی آزاد میشود و ما نیز این ظلم و ستم را نمیپذیریم.، حجتاالسالم حسن روحانی صبح دیروز (چهارشنبه) در جلسه هیئت دولت اظهار کرد: در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان هستیم و امیدواریم تمام عبادات و شب زنده داری مردم و همه انفاق و صدقات و کمک به محرومین در این ماه مورد قبول درگاه حق قرار بگیرد.وی با اشاره به در پیش رو بودن روز جهانی قدس روز گفت: روز قدس امسال با شرایط خودش در مناطق مختلف برگزار میشود در مناطق سفید مردم به نمازجمعه میروند و در آنجا ندای مظلومیت فلسطین را به گوش جهانیان میرسانند. آنهایی هم که در مناطق غیر سفید هستند از طریق فضای مجازی و در چارچوبی که امکان پذیر است به حمایت از مردم فلسطین خواهند پرداخت...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.