اجباری شدن هشت استاندارد برای خودروهای ساخت داخل

Tamashagaran Emrooz - - جامعه -

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجهنصیر، با بیان اینکه تا سال 97، هشت استاندارد برای خودروهای ساخت داخل اجباری خواهد شد، گفت: «این استانداردها موجب افزایش کیفیت خودروهای ساخت داخل میشود.»

دکتر شهرام آزادی با تأکید بر ضرورت استفاده از فناوریهای نوین در ارتقای کیفیت خودروها، یادآور شد: «فناوریهای مد نظر در این زمینه، شامل بخشهای الکتریکی برای خودروهای برقی و هیبریدی است که در این زمینه پروژههایی در شرکتهای خودروسازی سایپا و ایرانخودرو در دستور کار است. این پروژهها وارد فاز اجرایی شده و با استفاده از فناوریهای کسب شده، محصولات جدید این شرکتها که در دست طراحی است، به سمت الکترونیکی شدن حرکت خواهند کرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.