كيروش رضايت داد، مليپوشان 22 اسفند به خط ميشوند

برنامههاي تيم ملي ايران مشخص شد

Tamashagaran Emrooz - - ورزش -

كارلوس كيروش، سرمربي تيم ملي، سرانجام پذيرفت كه ايران زودتر از تعطيلي فيفا دي به اردو برود. به دليل مشكلات پيش آمده بين برانكو ايوانكوويچ و كارلوس كيروش، سرمربي تيم ملي تصميم گرفت تا ديگر خارج از تعطيلات فيفا دي برنامهاي نگذارد. كارلوس معتقد بود فدراسيون فوتبال در مقابل برانكو از او حمايت نميكند و به همين دليل بهتر است برنامهاي نداشته باشند. اما مهدي تاج، رئيس فدراسيون فوتبال، كوتاه نيامد و در چند مرحله با كيروش مذاكره كرد تا اينكه سرمربي تيم ملي پذيرفت ايران زودتر اردوي خود را برگزار كند.

پيش از اين قرار بود تيم ملي از روز ۲۱ اسفندماه اردوي خود را در امارات برگزار كند، ولي با اختلافات پيشآمده، كيروش اين اردو را لغو كرد. حالا در اردوي جديد قرار نيست ايران خارج از كشور برود. طبق توافقهاي صورت گرفته ايران در تهران اردو ميزند و روز اول فروردين عازم قطر ميشود تا روز سوم فروردين مقابل اين تيم قرار بگيرد. مليپوشها پس از اين بازي هم سريعا به ايران برميگردند تا براي ديدار با چين آماده شوند.

كيروش احتمالاً اردوي تيم ملي را روز ۲۰ اسفندماه اعلام ميكند. البته دعوت از بازيكنان آسيايي به بعد از بازيهاي ليگ قهرمانان موكول ميشود. چهار نماينده ايران روزهاي ۲3 و ۲4 اسفندماه در ليگ قهرمانان بازي دارند و قاعدتاً بازيكنان اين تيمها ديرتر به اردوي ايران ملحق ميشوند. فدراسيون فوتبال هم با كيروش توافق كرده كه بازيكنان اين چهار تيم پس از بازيهاي تيم باشگاهي خود عازم اردو شوند. در اين صورت و با يك روز استراحت، آنها از روزهاي ۲5 و ۲۶ اسفندماه در اردوي تيم ملي حاضر ميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.