قضاوت داوران زن ايراني در مسابقات آسيايي

Tamashagaran Emrooz - - ورزش -

كنفدراسيون فوتبال آسيا با ارسال نامهاي، از قضاوت داوران ايراني در مسابقات جام ملتهاي فوتبال بانوان آسيا كه در گروههاي A و B برگزار خواهد شد، خبر داد. در گروه A اين رقابتها، تيمهاي اردن، فيليپين، بحرين، امارات و تاجيكستان به رقابت با يكديگر ميپردازند كه با اعلام كنفدراسيون فوتبال آسيا، مهسا قرباني از كشورمان به عنوان داور و انسيه خبازمافينژاد، به عنوان كمك داور، قضاوت خواهند كرد. گفتني است بازيهاي گروه A از ۱4 تا ۲3 فروردين ماه در شهر دوشنبه تاجيكستان برگزار ميشود. همچنين در گروه B مسابقات جام ملتهاي فوتبال بانوان آسيا، تيمهاي كرهجنوبي، ازبكستان، هنگكنگ، هند و كرهشمالي به مصاف هم ميروند كه سلطنت نوروزي به عنوان داور در اين بازيها قضاوت خواهد كرد. سمانه محسني نيز به عنوان كمكداور در اين دوره از مسابقات حضور دارد. ديدارهاي گروه B از ۱4 تا ۲۲ فروردين ماه در شهر پيونگيانگ كرهجنوبي انجام ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.