هيدينك، گزينه جديد جانشيني رانيري

Tamashagaran Emrooz - - ورزش -

مربي بزرگ فوتبال دنيا كانديداي مربيگري در لسترسيتي شده است. سران باشگاه لسترسيتي براي جانشيني كلوديو رانيريِ اخراج شده، گاس هيدينك، سرمربي مشهور هلندي را مد نظر دارند. تا اواسط هفته آينده كه زمان معرفي سرمربي جديد لسترسيتي معرفي شده، شكسپير، دستيار رانيري، هدايت تيم بحرانزده را در اختيار خواهد داشت. هيدينك در حال حاضر بدون تيم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.