پیش از سفر خسیسنباشید

بازدید خودرو چقدر خرج روی دستتان میگذارد؟

Tamashagaran Emrooz - - بازار -

میثم فرزیان- در روزهای آخر سال هستیم و خیلیها برنامه سفر نوروزيشان را از همین حالا مشخص كردهاند. مقصد سفر و همراهان تنها قسمتیازماجراجویيدوهفتهايشماست.چیزی كه خیلیها به آن اهمیت نمیدهند، آماده كردن وسیله سفر یعنی خودروی شخصی است. اینکه سوییچ را بچرخانید و استارت بزنید و گازش را بگیرید و بروید، سادهانگاری است. آنها كه سنی ازشانگذشتهاستهمیشهقبلازسفرساعتهایی رابهآمادهكردنخودرویشاناختصاصمیدهند. باکپرازبنزین،لاستیکسالم،موتوریكهمثل ساعتكاركند،لنتهاییكهترمزكردنرابرای شماآسانكنندوفرمانیكهتنظیمباشدتابهقول معروف «نزند»، فهرست كارهایي هستند كه باید براي وسیله نقلیهتان انجام دهید.

زره سفر بپوشید برای اينكه در طول سفر بر اثر ايراد فنی خودرو دچار دردسر نشويد علاوه بر ابزار و لوازم معمولی خودرو از قبيل انواع آچار، انبردست و پيچگوشتی، اشياء زير را هميشه همراه داشته باشيد: حتما جعبهای تهيه كنيد و در آن ابزار مورد نياز تعمير ماشين را قرار دهيد. ابزاری مانند پيچگوشتی، انبردست، لاستيك زاپاس، كاغذ سمباده، فيوز، چسب نواری و قطرهای. قبل از سفر از ميزان روغن كلاچ، آب رادياتور، روغن موتور و روغن گيربكس آگاهی پيدا كنيد و حتما باد لاستيكهايتان را نيز تنظيم كنيد.

تنظيم باد هزينهای ندارد. تنبلی نكنيد و در حين سفر هم كه شده كنار يك آپاراتی ترمز بزنيد تا شاگرد تعميركار باد لاستيكهاي شما را تنظيم كند.

جعبه كمكهای اوليه را حتما در مكانی مناسب در ماشين بگذاريد تا هنگام نياز از آن استفاده كنيد. يك جفت كابل برای اتصال باتری بهطور موازی با گيرههای سوسماری، انواع فيوز ۵، ‪۱۵ ،۱۰‬ و ۲۰ آمپری و كپسول آتشنشانی مخصوص خودرو هم لازمتان ميشود. قيمت كپسول متفاوت است؛ از ۵۵ هزار تومان شروع ميشود تا ۹۸ هزار تومان. كپسول آتشنشانی را گفتيم، جعبه كمكهای اوليه را هم بگوييم كه عريضه توصيههای كارشناسان خودرو خالی نماند. اين جعبهها ۲۰ تا ۴۰ هزار تومان قيمت دارند؛ از چسب زخم و قيچی و دستكش بگيريد تا اسپری سيلوسپت۵۰ ميليليتري و ژل كيتوهيل داخلشان هست. چراغ قوه و فندك و آچار هم از ملزومات يك سفر چند روزه است.

به تعمیرگاه میرویم از كارشناسان و تعميركاران متخصص پرسيديم كه يك خانواده عازم سفر چه نيازی به چكاپ خودروی خود دارند و در چكاپ خودرو چه خدماتی به صاحب خودرو ارائه میدهند. آنها گفتند چكاپ خودرو قبل از سفر میتواند خودرو را تا حد زيادی از مشكلاتی كه در سفر پيش میآيد محافظت كند. يك تعميركار میگويد اولين كار، بازديد چهار چرخ ماشين است. او توضيح میدهد: «بازديد از چهارچرخ در واقع بازديد از لنتهای ترمز ماشين است. در صورتی كه اين لنتها مشكل داشته باشند بابت تعويض لنت جلو و عقب ۱۵ هزار تومان هزينه ميگيريم.»

تنظيم انژكتور يا كاربراتور كه البته به نوع ماشين برميگردد، خدمت ديگری است كه تعميركارها در حين چكاپ ماشين برای شما انجام میدهند. دياگ خودرو فصل مشترك كار است. به گفته يكی از تعميركاران، اگر دستگاه زده شود و خطا هم پيدا نشود پنج تا ۱۰ هزار تومان بايد بپردازيد. يك تعميرگاه در محدوده آزادی و خيابان استاد معين از مشتريان خود هفت هشت هزار تومان و از مشتريان گذری ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان بابت دياگ دريافت میكند. البته اين مبلغ برای ماشينهای ارزانقيمت داخلی است. امان از روزی كه خودروی شما خارجی باشد، آن هم از نوع گرانقيمت. آنجاست كه سر و كارتان با پول خرد نيست. چون تعميركاران بايد برای خريد دستگاه دياگ مخصوص خودروهای لوكس پول زيادی بدهند و هزينههايشان هم حتما برگردد. يك تعميرگاه بابت دياگ خودروهای لوكس مانند تويوتا و هيوندای، حداقل ۵۰ هزار تومان از شما مطالبه میكند.

بازديد جلوبندی هم بستگی به اين دارد كه تعميركارتان چاله داشته باشد يا نه. اگر چاله داشته باشد پول زيادی نميگيرد اما اگر چاله نداشته باشد چون مجبور است تك تك چرخ ها را باز كند، ۱۰ هزار تومان اجرت ميگيرد. اگر جلوبندی نياز به تعمير داشته باشد، هزينه جلوبندی خودرو از ۵۰ هزار تومان آغاز میشود و تا ۴۰۰ هزار تومان بالا ميرود.

بهطور معمول خودروهای سمند، ۴۰۵ و پارس كه در يك گروه قرار میگيرند، در صورت نياز به تعمير جلوبندی حدود ۱۲۰ هزار تومان هزينه لوازم و ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان هزينه اجرت روي دستتان مي گذارند. موضوع مهم بعدي روغن موتور است. برای خودروهای داخلی مانند پرايد و پژو ۴۰۵ اگر روغن ايرانی استفاده كنيد بايد حدود ۵۰ هزار تومان پول بدهيد و در صورت انتخاب روغن خارجی و تعويض فيلترها، خرجتان نهايتا ۱۰۰ هزار تومان ميشود. تعميرگاهها برای تندر ۹۰ اگر روغن ايرانی بخواهيد ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان و برای انواع خارجی روغن ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان از شما هزينه ميگيرند كه بين هفت تا هشت هزار كيلومتر كاركرد خودرو را تضمين ميكند.

آجهای لاستیک از شما محافظت میكنند در حين رانندگی هر صدايی كه از موتور خودرويتان بشنويد به آن حساس میشويد و سريع يا خودتان دست به كار میشويد و كاپوت را به بالا ميزنيد يا به سراغ تعميركار ميرويد تا متخصص فن، مشكل را حل كند. اما لاستيك ماشين چيزی نيست كه صدايش در بيايد يا جلوي چشمتان باشد.

خيلی كه نگران لاستيك و ماشينتان باشيد، هر از گاهی به آپارتی مراجعه میكنيد تا باد را تنظيم كند. چيزی كه خيلیها از آن غافل ميمانند ساييدگی لاستيكهاست. چك كردن ساييدگی لاستيك ماشين چيزی نيست كه قبل از يك سفر جادهای و بيرون شهری همراه كل خانواده، بتوانيد نسبت به آن بیتفاوت باشيد. آنها كه وسواس دارند به محض اينكه سلامت آجها به حدود ۳۰ درصد رسيد نسبت تعويض آن اقدام میكنند.

حالا فرض اينكه افراد وسواسی را كنار بگذاريم. كارشناسان میگويند اگر هشتاد نود درصد آج لاستيكها رفته باشد، بايد به لاستيكفروشی برويد و دو حلقه لاستيك نو بخريد. اين زمان معمولاً دو سال است. سراغ لاستيكفروشیها رفتيم تا از قيمتها باخبر شويم. برای پرايد اگر بخواهيد لاستيك ايرانی تهيه كنيد بايد جفتی ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار تومان هزينه كنيد و اگر يك جفت لاستيك اندونزيايی بخريد بايد ۱۰ هزار تومان، برای كرهای ۳۰ هزار تومان و برای ژاپنی ۵۰ هزار تومان بيشتر دست در جيب كنيد.

اگر ماشينتان تندر ۹۰ باشد برای لاستيك ايرانی ۲۸۰ هزار تومان، مدل اندونزيايی ۳۲۰ هزار تومان، مدل كرهای ۳۶۰ هزار تومان و مدل ژاپنی ۴۲۰ هزار تومان كنار بگذاريد. برويم سراغ ماشينهای خارجی؛ اگر خودرويتان كمری باشد و لاستيك فابريك يوكوهاما ژاپنی برای آن بخريد جفتی ۸۰۰ هزار تومان و اگر هيوندای آزرا داشته باشيد، برای يك جفت لاستيك فابريك هانكوك كرهای همان ۸۰۰ هزار تومان را بايد بپردازيد.

آنها که سنی ازشان گذشته است همیشه قبل از سفر ساعتهایی را به آماده کردن خودرویشان اختصاص میدهند. باک پر از بنزین، لاستیک سالم، موتوری که مثل ساعت کار کند، لنتهایی که ترمز کردن را برای شما آسان کنند و فرمانی که تنظیم باشد تا به قول معروف «نزند»، فهرست کارهایي هستند که باید براي وسیله نقلیهتان انجام دهید

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.