پیشرفت 60 درصدي پروژه جابهجايي و اجراي فیبر نوري میدان ورزش

Tamashagaran Emrooz - - بازار -

معاون فني و عمراني شهرداري اراك خبر داد: «پيگيريهاي مجدانه در خصوص تأمين تجهيزات و حفاريها، پروژه جابهجايي فيبر نوري خطوط لوله و مخابرات نفت ايران و اجراي فيبر نوري دادگستري كل استان كه از هفتم بهمن ماه امسال آغاز شده بود، با همكاري معاونت خدمات شهري و نظارت شركت مخابرات استان مركزي در حال انجام است كه تاكنون پيشرفت ۶۰ درصدي داشته است.» خسروي ادامه داد: «اين پروژه با وجود نياز به عبور عرضي فيبر نوري از معابر با كمترين زمان ممكن، در حال انجام است و با توجه به بارشهاي اخير از سرعت قابل قبولي برخوردار است.» او خاطرنشان كرد: «با توجه به اينكه اجراي اين پروژه از حوزه تخصصي شهرداري اراك خارج بوده و در صورت استفاده از پيمانكار، اجراي آن حداقل ۲۰۰ ميليون تومان هزينه متوجه شهرداري ميكرد، با اين حال شهرداري اراك پروژه را خودش به طور مستقيم به عهده گرفت و با استفاده از كليه ظرفيتهاي موجود اين پروژه در حال انجام است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.