انتقام گیری اسیدی از پسرعمو

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

پسر عموی جوان در یک انتقام گیری خانوادگی دست به اسیدپاشی زد. چند روز قبل ماموران پلیس اهواز در جریان ماجرای اسید پاشی روی پسر جوانی قرار گرفتند و تیمی از ماموران برای دستگیری عامل این اسیدپاشی وارد عمل شدند. ماموران در تحقیقات ابتدایی پی بردند که پسر جوان از سوی پسر عمویش هدف اسیدپاشی قرار گرفته است و همین کافی بود تا ردیابی های فنی برای زمینگیر کردن پسرعموی جوان دست به کار شدند. ماموران پلیس آگاهی اهواز بار دریابی های فنی و اطلاعاتی خیلی زود موفق به مخفیگاه این جوان اسید پاش دراهواز شدند و شامگاه شنبه 7 اسفند ماه امسال پسر عموی جوان دستگیر شد. عامل این اسید پاشی که راهی جز اعتراف نداشت به ماموران گفت: به خاطر اختلاف خانوادگی که با پسر عمویم داشتم تصمیم گرفتم با اسید پاشی او را ادب کنم و فکر نمی کردم اسید باعث تخریب صورت و بدن می شود. بنا به این گزارش، متهم برای تحقیقات بیشتر به دستور قاضی پرونده در اختیار ماموران پلیس آگاهی اهواز قرار گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.