آخرين فرصت سايپا و شهرداري اروميه

Tamashagaran Emrooz - - ورزش -

بازي دوم مرحله پليآف )نيمهنهایي( ليگ برتر واليبال، آخرین تلاش تيمهایي است که تاکنون حریف مرحله نيمهنهایي خود را شكست ندادهاند. در خانه واليبال تهران، امروز تيم سایپا در حالي به مصاف بانك سرمایه، مدافع عنوان قهرماني ليگ ميرود که در سه بازي قبلي، مغلوب این تيم شده است. سایپا عصر سهشنبه، آخرین تلاش خود را براي پيروزي مقابل تيمي انجام خواهد داد که مقياس کوچكي از تيم ملي است. شاگردان مصطفي کارخانه در بازي رفت نيمهنهایي نشان دادند که توانایي شكست هر حریفي را دارند، البته به شرطي که ست اول را به تيم مقابل خود ببازند. در اروميه نيز تيم شهرداري این شهر به مصاف پيكاني ميرود که در این فصل هرگز موفق به شكست آن نشده است. برگ برنده شهرداري اروميه، حضور ۶ هزار تماشاگر خودي در سالن الغدیر است، هرچند که پيكان در اروميه هم حریفش را شكست داده است. رسيدن به دیدار ردهبندي براي هيچ تيمي ارزش و امتيازي ندارد. به همين خاطر، هر چهار تيم تلاش خود را براي رسيدن به فينال انجام خواهند داد. سازمان ليگ فدراسيون واليبال، اسامي داوران و ناظران این دیدارها را به شرح زیر اعلام کرد:

تهران، خانه واليبال، ساعت 16 سايپا تهران - بانك سرمايه داور اول: ابراهيم فيروزي، داور دوم: اسماعيل رزقي و ناظران: حميد حقبين و حسين پوركاشيان

اروميه، سالن غدير، ساعت 16 شهرداري اروميه - پيکان تهران داور اول: محمد شاهميري، داور دوم: عليرضا قريب و ناظران: محمدحسن خوشدل و محمدحسين شفقي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.