افزايش توليد خودرو در آخرين آمارهاي رسمي

Tamashagaran Emrooz - - بازار -

آمارهاي رسمي نشان ميدهند توليد انواع خودرو در دي ماه امسال ‪۵ ۳۷.‬ درصد رشد داشته است. در اين مدت توليد انواع خودرو از ۱۰۰ هزار و ۲۴۹ دستگاه در دي ماه سال گذشته به ۱۳۷ هزار و ۸۵۱ دستگاه افزايش يافته است. دي ماه امسال توليد انواع سواري نيز با رشد ‪۷ ۴۲.‬ درصدي همراه بوده و از ۹۱ هزار و ۱۶۳ دستگاه در دي ماه سال گذشته به ۱۳۰ هزار و ۴۶ دستگاه رسيده است. در اين مدت توليد انواع وانت اما نزولي بوده و با كاهش ‪۵ ۲۷.‬ درصدي از ۸۳۲۸ دستگاه در دي ماه ۱۳۹۴ به ۶۰۴۱ دستگاه رسيده است. توليد انواع مينيبوس و ميدلباس اما صعودي بوده و با افزايش ‪۱ ۳۲۶.‬ درصدي از ۲۳ دستگاه در دي ماه سال گذشته به ۹۸ دستگاه رسيده است. دي ماه امسال توليد انواع اتوبوس نيز با افزايش همراه بوده و با رشد ‪۶ ۴۸۲.‬ درصدي از ۲۳ دستگاه در دي ماه ۱۳۹۴ به ۱۳۴ دستگاه رسيده است. در اين مدت توليد انواع كاميونت، كاميون و كشنده ‪۲ ۱۱۵.‬ درصد افزايش يافته و از ۷۱۲ دستگاه در دي ماه سال گذشته به ۱۵۳۲ دستگاه افزايش يافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.