اعترافات تكاندهنده مادر به قتل دختر سه سالهاش با اسيد

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

زن 32 سالهاي در سال 2010 ميلادي، دختر سه ساله خود را به قتل رسانده و جسدش را با اسيد سوزانده است.

بنا بر گزارش پليس، اين زن به بيماري اسكيزوفرني و پارانوئيد حاد مبتلا بوده و هنگام قتل هيچ كنترلي بر رفتار خود نداشته است.

او پس از دستگيري ادعا كرده كه به فرمان صداهايي كه از سرش به گوشش ميرسيده، دست به كشتن دختر سه سالهاش زده، سپس جسد سوخته او را درون كيسههاي زباله در نزديكي خانهاش رها كرده است. اين مادر قاتل پس از دستگيري، به مركز روانپزشكي منتقل و تحت نظر روانپزشكان قرار گرفته است و اكنون پس از هفت سال لب به اعتراف گشوده و جزئيات قتل وحشيانه دخترش را فاش كرده است. روز يكشنبه اين قاتل رواني، در دادگاهي در منچستر در مقابل قاضي و اعضاي هيأتمنصفه اعترافات خود را بيان كرده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.