دام اطلاعاتي پليس براي چهار قاچاقچي مواد

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

چهار سوداگر مرگ در دام اطلاعاتي دقيق پليس ايرانشهر افتادند. سرهنگ دوستعلي جليليان، رئيس پليس ايرانشهر، گفت: «به دنبال پايش دقيق اطلاعاتي باندهاي توزيعكننده مواد مخدر، مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر، از قصد سوداگران مرگ براي انتقال مقاديري مواد مخدر با استفاده از كاميون به يكي از استانهاي شمالي مطلع شدند.» او تصريح كرد: «مأموران پس از انجام اقدامات تخصصي و فني و با استفاده از اشراف اطلاعاتي، كاميون متعلق به اعضاي اين باند را در داخل شهر شناسايي و پس از تحت نظر قرار دادنش، اين خودرو را متوقف كردند.» او در ادامه بيان كرد: «در بازرسي از اين خودرو، مقدار 20 كيلو و 682 گرم ترياك كه به طرز ماهرانهاي در داخل تنههاي درخت جاسازي شده بود كشف شد و چهار سوداگر مرگ نيز در اين زمينه دستگير شدند.» جليليان در پايان، از برنامه ويژه پليس در برخورد با سوداگران مرگ خبر داد و خاطرنشان كرد: «امروزه ديگر هيچ قطعه و مكاني براي سوداگران مرگ امن نبوده و پليس با جديت و برخورد قاطع به دنبال شناسايي و انهدام باندهاي قاچاقچيان است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.