لسآنجلس تایمز: فرهادي بایكوت کرد

Tamashagaran Emrooz - - بینالملل -

اصغر فرهادي، فيلمساز ايراني كه در حركتي اعتراضي عليه ترامپ، حضور در مراسم اسكار را بايكوت كرده بود، توانست جايزه اسكار بهترين فيلم خارجي را از آن خود كند. جايزهاي كه مهندس انوشه انصاري، نخستين فضانورد ايراني و فيروز نادري، مدير ارشد سابق ناسا، آن را از طرف او دريافت كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.