جلسه توسعه گردشگري در رشت

Tamashagaran Emrooz - - جامعه -

مهندس جمشيدپور، سرپرست شهرداري رشت ضمن ابراز خرسندي از تشكيل اين جلسه اظهار داشت: «عملياتي شدن برنامههاي شهر خالق خوراكشناسي براي جذب سرمايهگذار امري ضروري است.» وي خاطر نشان كرد: «ايجاد زير ساختها در شهر رشت و توجه به امور نرمافزاري از جمله توليد محتوا و استانداردسازي از ديگر مواردي است كه بايد به آن توجه شود.» رئيس سازمان سرمايهگذاري و مشاركتهاي مردمي شهرداري رشت گفت: «براي ترميم يك ساختمان فرهنگي چندين سال منتظر تأييد ميراث فرهنگي ميمانيم و اين قابل قبول نيست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.