گفته بودم كه بدجور كتكش ميزنم!

زانو زدن كينگ آمريكايي مقابل اميرعلي اكبري

Tamashagaran Emrooz - - ورزش -

اميرعلي اكبري فايتر ايراني، در مسابقات آزاد توانست فايتر آمريكايي را شكست دهد.

اميرعلي اكبري مبارز ايراني MMA (هنرهاي رزمي تركيبي) در مسابقات آزاد توانست فايتر آمريكايي را شكست دهد. اميرعلي اكبري روز يكشنبه در مراسم وزنكشي مسابقه خود پس از كريخواني تايلر كينگ با او درگير شده بود. اين حريف آمريكايي 12 برد و 5 باخت را در كارنامه خود داشت و در آخرين مبارزه خود مقابل كيت بل با ضربات مشت شكست خورده بود و علي اكبري هم براي پيروزي برابر او از همين فن استفاده كرد.

كينگ 36 ساله داراي كمربند قهوهاي جوجيتسوي برزيلي و با قد 2 متر و يك سانتيمتر، يكي از بلندقدترين مبارزهاي جهان است. جالب اينجاست كه علي اكبري بيشتر از يك دقيقه به تايلر امان نداد و با سه مشت پي در پي به صورت او، ناك اوتش كرد تا يك پيروزي شيرين برايش رقم بخورد.

علي اكبري دقايقي پس از اين مبارزه در گفتوگو با تماشاگران امروز گفت: «روز قبل از مسابقه هم زماني كه شما تماس گرفته بوديد عرض كردم كه بدجور كتكش ميزنم. او مدتها بود براي من كري ميخواند. حتي روز وزنكشي هم يك دست از من كتك خورد اما كافي نبود. به همين دليل در مسابقه جوري زدمش كه از يادش نرود. خدا را شكر ميكنم كه توانستم او را در كمتر از يك دقيقه شكست بدهم.»

علي اكبري ادامه داد: «ميدانم كه در ايران خيليها مسابقات من را نگاه ميكنند. هر چند اين مسابقات به دليل خشونتهايي كه دارد در ايران پخش نميشود اما عالقهمندان از طريق شبكههاي مجازي ميبينند. من هر روز پيامهاي زيادي از ايران دريافت ميكنم. مردم از من خواسته بودند كه او را شكست بدهم. جالب است كه تايلر گفته بود من كشتيگير خوبي هستم اما مبارز خوبي نيستم. حاال فكر ميكنم نظرش تغيير كرده باشد. من به خاطر مردم كشورم مشت زدم و به خاطر آنها بود كه اين تايلر آمريكايي را شكست دادم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.