بيا و دستيارم شو!

پيشنهاد عجيب حميد درخشان به علي كريمي

Tamashagaran Emrooz - - ورزش -

حميد درخشان درخواست بسيار عجيبي از علي كريمي دارد. پيش از آغاز فصل، علي كريمي به عنوان سرمربي نفتيها انتخاب شد اما پس از اينكه متوجه شد اوضاع مالي اين تيم درستبشو نيست درست قبل از بازي سوپرجام مقابل پرسپوليس از سمت خود كنار رفت تا حميد درخشان بالفاصله جانشين او شود. حاال كه يك هفته از ليگ برتر سپري شده، حميد درخشان از علي كريمي درخواست ميكند دستيار او در اين تيم شود! خبري كه بدون شك نهتنها با مخالفت علي كريمي روبهرو خواهد شد بلكه احتماالً واكنش شديد اين بازيكن سابق تيم ملي را هم به همراه خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.