مرگ دختر جوان با نيش زنبور

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

دختر جوان خاشي بر اثر نيش زنبور به كام مرگ فرو رفت. رئيس شوراي بخش ايرندگان شهرستان خاش گفت: «بر اثر نيش زنبورهاي سياه، يك دختر 19 ساله از اهالي بخش ايرندگان شهرستان خاش جان خود را از دست داد.» محسن دادكاني با بيان اين مطلب و با اشاره به اينكه در دستها، صورت و برخي ديگر از نواحي بدن اين بيمار جاي نيش زنبور سياه ديده ميشد، گفت: «اين بيمار پس از مراجعه به مركز بهداشتي و درماني اين منطقه و معالجه، به خانه بازگشت اما به علت سم زياد نيش زنبورها، به كام مرگ فرو رفت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.