درگيري خونين چند جوان در مغازه ساندويچي

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

درگيري چند جوان در ساندويچي در نيشابور مرد ۰۳ ساله را با ضربات چاقو به يك قدمي مرگ كشاند.

شامگاه يكشنبه چند جوان در يك مغازه ساندويچي در شهر نيشابور به خاطر اينكه دو تن از آنها با هم شانه به شانه شده بودند درگير شدند.

در اين لحظه يكي از طرفين درگيري با چاقو دو ضربه به سر و گردن جوان ديگر كه ۰۳ ساله بود زد و او را غرق در خون نقش زمين كرد.

مرد چاقوكش پس از درگيري خيلي زود پا به فرار گذاشت و مرد جوان كه غرق خون روي زمين افتاده بود خيلي زود به بيمارستان حكيم نيشابور منتقل شد. سرهنگ حسين بيات مختاري، رئيس پليس شهرستان نيشابور گفت: «مجروح اين درگيري تحت عمل جراحي قرار گرفته و حال او وخيم گزارش شده است.» وي خاطرنشان كرد: «پليس يكي از طرفين درگيري را دستگير و يك خودروي سواري در اين رابطه توقيف كرده است. تحقيقات پليسي براي دستگيري ديگر متهمان پرونده و روشن شدن علت و چرايي اين درگيري ادامه دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.