مرگ تلخ مرد 41 ساله در بياحتياطي راننده

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

رئيس پليس لنگرود از مرگ عابر پياده در اثر بياحتياطي خودروي پيكان وانت در اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسين نيكفرد، رئيس پليس لنگرود با اعالم اين خبر گفت: «در پي برخورد يك پيكان وانت به يك عابر پياده در لنگرود، عابر 41 ساله به شدت مجروح و به بيمارستان منتقل شد.»

اين مقام انتظامي افزود: «عابر پياده اهل و ساكن لنگرود به علت شدت جراحات وارده در بيمارستان جان سپرد.»

رئيس پليس لنگرود بياحتياطي راننده پيكان وانت در حركت با دنده عقب را علت اين حادثه برشمرد و از همه رانندگان خواست با التزام به رعايت قوانين، از تكرار چنين حوادثي جلوگيري كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.