ادامه بركناري مسئوالن در كاخ سفيد

Tamashagaran Emrooz - - بی‌نالملل -

دونالد ترامپ، رئيسجمهور آمريكا، آنتوني اسكاراموچي، مدير ارتباطات كاخ سفيد را از سمت خود بركنار كرده است. آقاي اسكاراموچي تنها ۰۱ روز پيش به عنوان مدير ارتباطات دفتر رياست جمهوري آمريكا منصوب شده بود. اين سرمايهگذار بورس نيويورك كه تازه به دولت ترامپ پيوسته بود در اين ۰۱ روز جنجالهاي خبري زيادي داشت. بدگويي با كلمات ركيك درباره راينس پريبوس، رئيس دفتر سابق رئيسجمهور، كه روز جمعه از پست خود كنار رفت، از جمله اين جنجالها بود.شان اسپايسر، سخنگوي كاخ سفيد هم، پس از اعتراض به استخدام او كاخ سفيد را ترك كرد. گزارش شده كه بركناري آقاي اسكاراموچي، به درخواست جان كلي، رئيس دفتر جديد دونالد ترامپ بوده است. آقاي كلي روز ۱۳ ژوييه (۹ مرداد) در كاخ سفيد سوگند خورد و كار خود را شروع كرد. او پيشتر وزير امنيت داخلي دولت دونالد ترامپ بود. در بيانيه كوتاه كاخ سفيد آمده است: «آنتوني اسكاراموچي پست خود به عنوان مدير ارتباطات كاخ سفيد را ترك ميكند. آقاي اسكاراموچي احساس ميكرد بهترين كار اين است اجازه دهد جان كلي رئيس دفتر كاخ سفيد كارش را با يك لوح سفيد شروع كند و تيم خود را بچيند. ما براي او بهترين آرزوها را داريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.