تاسكباب اصيل ايرانى

TOURISM - - گردشگري غذا -

ايــن تاسكبــاب يكــى از غذاهاى محلى و ســنتى كاشانىهاست كه بسيار لذيذ است و در زبان محلى به آن »جوجويى تاسكباب« مىگويند. اين غذاى اصيل ايرانى از شــهر كاشان را مىتوانيد بهعنوان خورش در كنار غذا يا خوراكى همراه با نان در طول 3 ساعت آماده كنيد. مواد لازم:

■ ماهيچه گوسفند: 600 گرم

■ پياز: 500 گرم

■ رب انار: ‪/0 5‬پيمانه

■ بادمجان متوسط: 5 عدد

■ گوجهفرنگى: 5 عدد

■ نمك و فلفل و زردچوبه: به مقدار لازم

طرز تهيه:

پيــاز را حلقــهاى و نــازك خرد مىكنيــم و ته يك قابلمه گــود مىچينيم. گوشــت را مكعبى بــه اندازههاى كوچــك (دلخــواه) خــرد مىكنيــم. گوشــتها را روى پيازهــا مىگذاريم. ســپس زردچوبه، نمــك و فلفل را به ميــزان دلخــواه روى آن مىريزيم. بادمجانهــا را نازك خرد مىكنيــم (براى اينكه بادمجانها ســالم بمانند و آب نشــوند، ته كلاهىشــكل آنها را جدا نمىكنيم و فقط دم آنها را كوتاه ميكنيم). گوجهفرنگىها را روى بادمجانها ميچينيم و دو ليوان آب روى آن ميريزيم و شعله گاز را زيــاد ميكنيم. وقتى كه آب جوش آمد، حرارت را ملايم ميكنيم و اجازه ميدهيم به مدت دوساعتونيم با حرارت ملايــم بپزد. 20 دقيقــه پيش از آنكه غذا را ســرو كنيم؛ يعنــى زمانى كه مواد بهخصوص گوشــت پخت، رب انار را اضافه ميكنيم. اگر رب انارتان ســفت اســت، با كمى آب غــذا يا آبجــوش آن را رقيق كنيد و در غذا بريزيد. بسته به ميل و ذائقهتان مىتوانيد اين غذا را ترش يا ملس درست كنيد. اين تاسكباب را با نان يا برنج سرو ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.