مگر جواب اعتراض بوسه است

Vaghay Ettefaghie - - نمــــایه -

پروانه معصومی بازیگر سینما و تلویزیون در مورد صحبتهای لیال حاتمی بازیگر سینما در نشست خبری فیلم «خوک» در جشنواره برلین خطاب به او گفت: «خانم لیال حاتمی! مگر در کشورهای دیگر اعتراض را با بوسه جواب میدهند؟ اینجا که در اعتراضات چهار نفر را شهید کردند، این چه اعتراضی است؟ جاهای دیگر وقتی که مردم اعتراض میکنند خیلی به مردمشان احترام میگذارند؟ آنها که مردم را به مسلسل میبندند. خانم حاتمی عجب حرفی زدهاند. خانم حاتمی شما برای فیلم خوک رفتهاید؛ به این چیزها چه کاری دارید؟ چرا سعی میکنید در هر چیزی دخالت کنید؟ من که از این کار ایشان خوشم نیامد. کاش هرگز از این کارشان باخبر نمیشدم. خواهش میکنم کسانی که حرفی میخواهند بزنند و خارج از ایران هستند، بدانند که در ایران زندگی میکنند و ایرانی هستند. کوچک کردن ایران به این شکل که این خانم گفتند باعث کوچک کردن خودشان است. اگر دوست ندارند، بروند جای دیگر زندگی کنند». (فارس)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.