مار خشمگین چینیها به دیترویت رسید

Vizhenameh - - News -

هر چند گفته میشود خودروسازان چینی محبوبیت چندانی در آمریکای شمالی ندارند، اما کمپانی خودروی گوانگژو یا همان «گک موتور» قصد دارد این تصور را تغییر دهد. در همین راســتا «گک چینی» یک شاســیبلند دو درب با نام ŶǀĞƋŐĞ را در نمایشــگاه ۸۱۰۲ دیترویت رونمایی کرده که قرار است بهصورت رسمی در سال 9۱۰۲ به بازار آمریکا عرضه شود. نمای جلوی این خودرو شبیه یک مار خشمگین و نمای عقب هم یادآور تویوتا پریوس است. باتری ۱۷ کیلووات ساعتی خودرو باعث ایجاد محدوده حرکتی ۵9۵ کیلومتری شــده و طراحان ادعا میکنند با ۰۱ دقیقه شارژ میتوان به برد ۶۸۳ کیلومتری رسید. شتاب صفر تا ۶9 کیلومتر در ساعت آن نیز کمتر از ‪۵ ۴.‬ ثانیه اعالم شده و سقف سرعت آن نیز ۰۶۱ کیلومتر در ساعت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.