ایکس22 یا اچ03 کراس؟

Vizhenameh - - NEWS -

ظاهر بهروزتری دارد جوانپسند است آپشنهای بیشتری دارد گیربکس نرم و با دقتی دارد خدمات پس از فروش بهتری دارد قیمت مناسبی دارد مصرف سوخت کم است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.