پودینگ‌برنج‌خام ‌های

Vizhenameh - - NEWS -

مواد‌الزم:‌

برنج ...................................... نصف پیمانه شیر ................................................. یکلیتر گالب ............................. 2 قاشق غذاخوری شکر .............................. 3 قاشق غذاخوری خامه .............................................. ۰٥ گرم کره ................................................... ٥۱ گرم پودر هل ........... یک هشتم قاشق چایخوری

طرز‌تهیه:‌

برنــج را بشــورید و با شــیر نیم ســاعت خیس کنید. بعــد از ایــن مــدت آن را روی حــرارت قــرار دهید تا دانههای برنج کامالً وا بروند. دقیقاً مانند شــله زرد. اگر میزان شیر کم بود میتوانید بیشتر استفاده کنید. کره، شــکر، خامــه، گالب و هل را اضافــه کنید. مواد تقریبــاً باید غلیــظ باشــد.پودینگ را در ظرف مورد نظر بریزید و در یخچال بگذارید تا خنک شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.