خورش مسمای انار

Vizhenameh - - News - پگاه حیدری

مواد الزم :

مرغ ....................................................................... ۳ تکه پیاز ....................................................... یک عدد متوسط اناردانشده ...................................................... ۲پیمانه آب انار ..................................................... یکدوم پیمانه رب انار (سیاه یا قهوهای) ............... یک قاشق مرباخوری رب گوجه فرنگی............................. یک قاشق غذاخوری آب ............................................................ یک تا ۲ لیوان نمک و فلفل ............................................. به میزان الزم زردچوبه و ادویه مرغ ................................. به میزان الزم

طرز تهیه:

ابتدا تکههای مرغ را توی روغن داغ ســرخ کنید و کنار بگذارید. بعد پیاز ریز خــرد شــده را توی روغن ســرخ کنید تا طالیی رنگ شود. رب گوجه را به آن اضافه کنید و تفت بدهید تا بوی خامی رب گرفته شود. ادویهها و نمک و فلفــل را هم اضافه کنید. رب انار را هــم توی پیاز ریخته و آن را هــم تفــت بدهید. دونههــای انار و آب انــار و مرغ ســرخ شــده را هم اضافــه کنیــد و در آخر هــم ۲ لیوان آب را روی مواد بریزید و زیر حرارت را کــم کنیــد و بگذاریــد خــورش به مــدت ۰۳ تــا ۵4 دقیقه جــا بیفتد و بعد توی ظرف «ســرو» کشیده کنار آن بادمجان ســرخ شــده بگذارید و با برنج زعفرانی نوش جان کنید....

نکته:

آب این غذا بعد از پخت باید کم باشد. موقــع پختــن غــذا درب دیــگ را نگذاریــد چــون رنــگ دونههــای انــار زود ســفید میشــود، میتونید دانههــای انار را دیرتر به خورشــت اضافــه کنیــد تــا قرمــزی آن باقــی بماند مثالً ۵۱ دقیقه مانده به سرو غذا دانههای انار را اضافه کنید. برای این غذا بســته بــه ذائقه خود از هــر مــدل انار و رب انــار (ترش یا شیرین) میتوانید استفاده کنید اگر مزه این غذا را ملس دوست دارید هــم میتوانید بــه آن شــکر اضافه کنید و هم اینکه از انار قرمز شیرین برای غذا استفاده کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.