جوجه فسنجونی

Vizhenameh - - News -

مواد الزم:

سینه یا فیله مرغ........................................ ۰۰٥ گرم گردوی آسیاب شده..................................... ۰۰۱ گرم پیاز نگینی خرد شده ........................................ ۲عدد رب انار..................................... ٦ قاشق سوپ خوری نمک ....................................... یک قاشق چایخوری روغن مایع............................... ۴ قاشق سوپ خوری فلفل سیاه ........................................... به میزان الزم

طرز تهیه:

فیلــه مــرغ یــا ســینه مــرغ را بــه قطعــات خورشــتی ۲ســانتی بــرش بزنیــد و بــا پیــاز، گــردو، نمک و فلفــل و رب انار مخلوط کنید و کمــی مالش دهید روی ظرف را بپوشــانید و به مدت ۲ســاعت یا یک شــب در یخچال اســتراحت دهیــد (حتمــاً در ظــرف دردار باشــد) بعــد از ایــن مــدت تکههــای مــرغ را از پیــاز جــدا کنیــد و بــه ســیخ بکشــید و روی کبابپز کباب کنید، یا در تابه با حرارت مایم سرخکنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.