حلوا هویج ارومیه

Vizhenameh - - News - گندم شبانی

مواد الزم:

هویج رنده شده................................................ ۰۰۳ گرم شکر ........................................................... نصف پیمانه هل .......................................... یکدوم قاشق چایخوری شیره انگور .............................................. یکدوم پیمانه گردو ................................................................... ۰۶ گرم گاب .............................................. ۵/۱ قاشق غذاخوری

طرز تهيه:

ابتدا شکر را با هویج مخلوط میکنیم و اجــازه میدهیم نیم تا یک ســاعت بماند تا خوب آب بینــدازد. بعد روی حــرارت میگذاریــم، حــرارت را زیــاد میکنیم تا جوش بیاید بعد حرارت را کم میکنیم و در ظرف را گذاشته ،نیم ســاعت الی ۵۴ دقیقــه صبر میکنیم تــا هویجهــا کاماً بپــزد و آبــش کاماً خشــک شــود. در ظرفی دیگه گردو را روی حــرارت گذاشــته تفــت کوچکــی میدهیــم تا بــوی خامــی آن گرفته و عطــرش بلند شــود. حــاال شــیره را به مخلــوط هویج و شــکر که آبــش کاماً جمع شــده اضافه کــرده روی حرارت متوســط قرار میدهیم تــا جایی که از شــیره انگور فقط به اندازه یک قاشــق سوپخوری مانده باشد.

نکته:

اگر مقدار بیشــتری شیره انگور ته ظرف بماند مثل مربا میشود و اگر کمتر بعد از خنک شدن خیلی سفت میشود. بعــد پودر هــل و گاب و گــردو را اضافه کرده یــک دقیقه روی حرارت متوســط خوب هم میزنیم و حرارت را خاموش کرده و در ظرف مورد نظر میریزیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.