راتای مرغ و گردو

Vizhenameh - - News - لیال سادات

مواد الزم برای 4 نفر:

سینه مرغ ................................................................... 300 گرم پنیر لبنه ...................................................................... 100 گرم گردو ریز خرد شده ................................................. 3 قاشق غذاخوری سیب زمینی پخته و رنده شده ........................ یک عدد کوچک سس مایونز ................................................ ۲ قاشق غذاخوری نمک و فلفل ........................................................ به مقدارالزم خیارشور نگینی ریز خرد شده ...................... 3 قاشق غذاخوری پیازچه خرد شده ..................................................... یک قاشق

طرز تهیه:

ســینه مــرغ را فقــط بــا آب، نمــک و برگبــو یــا پیــاز بپزیــد (بــدون زردچوبــه یــا زعفــران). مــرغ را بعــد از پخــت کــه کمــی ولــرم شــد داخــل غــذا ســاز بریزیــد تــا ریز شــود و ســپس همه مواد را بــا هــم مخلــوط کنیــد و داخــل یخچــال بگذاریــد تــا جــا بیفتــد و مزه بگیــرد. نان تستها را قالب بزنید(بهتر اســت نانها را داخــل فریزر بگذاریــد تــا راحتتــر و بهتر بــرش بخورند). یــک نایلون روی میــز بگذاریــد و قالب را رویــش قــرار دهیــد و حدود یک قاشق از مواد را داخلش بریزیــد و بعــد نــان تســت بــرش خــورده را رویش قرار داده و فشــار دهید و قالب را بر داریــد و نان را آرام فشــار دهید تا از سمت دیگر قالب با مــواد خارج شــود. در آخر تزئین کنیــد و داخل یخچال قرار دهید. بهتر است رویش را سلفون بکشید.

طرز تهیه:

مواد قابل جایگزین اســت و طبیعتــاً میتوانید بســته به ذائقــه تان مــواد را کم و زیاد کنیــد، فقــط بایــد غلظت و چســبندگی مــواد را رعایــت کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.