تاسکباب به

Vizhenameh - - News - رویا ملک

مواد الزم

گوشت ..................................................... نیم کیلو سیبزمینی ................................... ۲ عدد متوسط پیاز ................................................ ۲ عدد متوسط گوجه فرنگی ............................................... ۲ عدد «به» ........................................................... ۲عدد هویج ...................................................... یک عدد آلوچه .................................................... چند عدد رب گوجه فرنگی.................. یک قاشق غذا خوری فلفل سیاه و نمک ........................... به مقدار الزم

طرز تهیه:

ابتــدا پیازهــا را بهصــورت حلقــهای خــرد کرده و ســپس کمی روغن کف قابلمــه ریخته و پیازها را در کف آن میچینیم. سپس گوشت را روی پیازها چیــده و کمــی رب روی آنها مــی ریزیم و ۲ لیوان آب نیز به مواد اضافه میکنیم. یک عدد هویج و به خرد شــده نیز به این مواد اضافه میکنیم. در مرحله بعد سیبزمینیها را بهصورت حلقهای برش زده و و روی مواد میچینیم. آلوچهها را به همراه کمی نمک و فلفل به غذا اضافه میکنیم. اگر میخواهید تاسکباب شــما بدون آب باشــد صبر میکنید تا آب غذا کاماً تبخیر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.