Gael­choláiste naMara

Bray People - - NEWS -

SPÓIRT

Bhí na cailíní ó bh­li­ain 1 ag imirt sa chraobh I I mblitz i mBaile na Cille. D’éirigh leo sa chéad dhá chluiche ach faraor chaill siad I gcoinne Carn an Bhua .Maith sibh a chailíní agus Oide Laura.

D’imir na cailíní cluiche camó­gaíochta I gcoinne Avon­dale le déanaí . Cé gur chaill ár gcailíní ,thais­pean siad scileanna agus laidreacht ar an bpairc.

D’imir na buachaillí faoí 16 cluiche peile I gcoinne Avon­dale agus bhí bua ion­tach acu.

Chaill ár bh­foire­ann shin­sear a gcluiche taréis breis ama agus ci­ceanna pi­anóis . Bhí mí-adh or­thu.

Bhuaigh buachaillí Bl.1 cluiche peile I gcoinne an CBS I rith na seach­taine. Comhgháird­eachas leo

Bhuaigh buachaillí faoí 16 cluiche sacair I gcoinne Gle­nart.

Maith sibh go léir

SPORT

The first year girls played in the fi­nal of the blitz in Bal­li­nakill dur­ing the week. They won their 2 first games but were de­feated in the last game against Carnew.

The u16 boys played against Avon­dale and had a great win.

Our se­nior boys were un­lucky to lose their match last week af­ter ex­tra time and penal­ties.

First year boys won against CBS and u16 had a great win against Gle­nart Col­lege re­cently.

Well done to all.

CRUINNIÚ CAO

Ea­graíodh cruinniú don CAO ar an Déar­daoin seo caite do na tu­i­smitheoirí. Fuair siad a lán eo­lais ar an dtab­hacht a bhaineann leis .

Par­ents were in­vited to a CAO meet­ing re­cently. They were given im­por­tant in­for­ma­tion re­gard­ing how best to fill out the form.

Newspapers in English

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.