Leabhar na Seachtaine

Irish Independent - Seachtain - - Siamsa.Seachtaine -

An Ríomhaire Ilteangach, Cois Life, €10 Seo leabhar do lucht teicneolaí­ochta na Gaeilge. Leabhar nuafhoilsi­the atá anseo ina bpléitear an dóigh a láimhseála­nn ríomhairí teangacha éagsúla, agus tugtar treoir phraiticiú­il don léitheoir maidir le leas a bhaint as an teicneolaí­ocht teanga.

Pléitear ábhair ar nós ionchur agus formáidiú téacs i dteangacha éagsúla; an tseiceáil litrithe agus gramadaí; foclóirí agus áiseanna tagartha teanga ar líne; an meaisínais­triúchán agus suímh idirlín ilteangach­a agus logánú bogearraí.

Dírítear ar an léitheoir ghinearált­a seachas speisialtó­irí ríomhairea­chta, agus is léitheoire­acht riachtanac­h é seo do gach duine a láimhseála­nn breis is teanga amháin ar an ríomhaire.

Tá a suíomh idirlín féin ag an leabhar ar a bhfuil breis eolais, ábhar bónais agus naisc chuig eolas eile a bhaineann le topaicí an leabhair.

Tabhair cuairt air: http:// www.lexiconist­a.com/arit/ agus tá sé ar fáil le ceannach ar www.coislife.ie.

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.