Prós - Cáca Milis

Irish Independent - Seachtain - - Ar.Fheabhas -

Tá an gearrscannán ‘Cáca Milis’ bunaithe ar bhean chruálach, Catherine, a mharaíonn fear dall, Pól, ar an traein. Cén fáth a dtarlaíonn sé seo? Céard iad na teicnící gearrscannáin a úsáidtear? Cén saghas daoine iad nap ríomh charachtair? Pléifear é seo ar fad thíos agus tú ag ullmhú don scrúdú. Seo roinnt ceisteanna scrúduithe - déan plean gairid mar a rinne tú an tseachtain seo caite:

1. ‘Faighimid léiriú diúltach ar Catherine sa ghearrscannán seo.’ An ráiteas sin a phlé.

2. Déan cur síos ar na teicnící scannánaíochta a úsáidtear sa ghearrscannán.

3. “Maraíonn Catherine Pól mar tá sí bréan de bheith ag tabhairt aire do dhaoine ar nós a máthar.” Déan plé ar an ráiteas sin.

4. Ar cheart dúinn trua a bheith againn do Catherine, toisc nach raibh grá ná áthas ina saol aici?

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.