Cad is cré ann?

Irish Independent - Seachtain - - Seachtain.óg -

Nuair a bhíonn carraig á briseaIh ina píosaí beaga bíIeacha, tagann na píosaí sin le chéile chun cré a Ihéanamh. Tugann eolaithe síonchaitheamh mar ainm ar an bpróiséas seo. Tógann sé a lán ama – iIir na céaIta agus na mílte bliain. Uaireanta, iompraíonn uisce cré ó áit amháin go háit eile – is minic a gheobhaiIh tú cré ag taobh abhann nó locha. Uaireanta bíonn cré le fáil i gclaiseanna nó i mianaigh móra agus tógann Iaoine monarchana brící in aice leo. Cén fáth, Iar leat? Sa chéaI ghníomhaíocht eile, faigh amach an bhfuil cré san ithir i ngairIín na scoile nó sa ghairIín sa bhaile.

Bunábhair:

• Lián nó spúnóg mhór

• Ithir

• Próca nó buidéal plaisteach trédhearcach ar a bhfuil claibín

• Uisce

• Ceirt, ar eagla go ndoirtfidh tú uisce

• Lionsa láimhe (roghnach)

Treoracha:

1. Cuir an ithir sa phróca / sa bhuiIéal. Ba chóir go mbeaIh an

próca 1/3 lán le hithir. 2. Cuir isteach an t-uisce - thart ar Ihá oireaI an méiI ithreach. 3. Cuir an claibín ar an bpróca agus croith an próca. 4. Fág an próca, agus an meascán ann, ar leataobh thar oíche. 5. ScrúIaigh an próca an lá Iár gcionn. TabharfaiIh tú faoi Ieara

go bhfuil an ithir roinnte ina sraitheanna éagsúla. 6. ScrúIaigh go mion í go bhfeicfiIh tú an bhfuil sraith thanaí

I’ábhar an-mhín ina suí ar barr. Is í sin an chré.

Smaoinigh air seo:

Cén fáth a bhfuil an tsraith chré ar barr, seachas ag bun, an phróca? ____________________________________________________ Cén fáth a bhfuil píosaí móra ag bun an phróca? ____________________________________________________

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.