Nóta don Mhúinteoir

Snáithe: Léitheoireacht

Irish Independent - Seachtain - - Líon. Nuachta -

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste: • sracfhéachaint go minic ar réimse leathan d’ábhar léitheoireachta •tréimhsí t aoi léitheoireachta a chaitheamh i gcomhair pléisiúir • an príomhsmaoineamh a aithint • léamh i gcomhpháirt le daoine eile • ábhar dílis a léamh ag leibhéal oiriúnach • taithí a fháil ar chineálacha éagsúla téacs

Snáthaonaid: Ag cothú spéise, ag tuiscint teanga agus ag úsáid teanga

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.