Nóta don Mhúinteoir

Snáithe: Léitheoireacht

Irish Independent - Seachtain - - Seachtain. Óg -

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste: • sracfhéachaint go minic ar réimse leathan d’ábhar léitheoireachta • tréimhsí taoiléitheoireachta a chaitheamh i gcomhair pléisiúir • an príomhsmaoineamh a aithint • léamh i gcomhpháirt le daoine eile • ábhar dílis a léamh ag leibhéal oiriúnach • taithí a fháil ar chineálacha éagsúla téacs Snáthaonaid: Ag cothú spéise, ag tuiscint teanga agus ag úsáid teanga

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.