Téama: An Aimsir

Léigh na habairtí agus cuir an uimhir cheart sna boscaí cuí agus tarraing pictiúr beag den aimsir.

Irish Independent - Seachtain - - Seachtain. Óg -

Tosóidh an lá san oirthear le paistí ceo ach glanfaidh sé níos déanaí sa lá. Beidh sé deas grianmhar i rith an lae san iarthuaisceart. Beidh an bháisteach ón iardheisceart ag leathnú trasna na tíre agus beidh báisteach, tintreach agus toirneach san oirthear san iarnóin. Beidh gálaí gaoithe ag teacht isteach anocht agus beidh ceathanna báistí ag titim san oirdheisceart. Beidh tréimhsí deasa gréine le feiceáil san oirthuaisceart ach beidh scamaill sa spéir chomh maith.

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.