An costas ar bheith as láthair

Ní fheicfear éachtaí Italia ’90 an samhradh seo – agus is é tionscal fáilteachais na hÉireann a íocfaidh go daor as

Irish Independent - Seachtain - - Front Page - Le Sinéad Nic Con Rí

Tá gnólachtaí á réiteach féin do Chorn Sacair an Domhain faoi láthair agus seans maith go bhfuil siad ag cuimhneamh ar an samhradh a d’fhéadfadh a bheith acu, dá mbeadh foirne na hÉireann ag triall ar an Rúis freisin.

Is dócha go gcosnóidh sé idir €50m agus €100m ar an ngeilleagar mar nár éirigh le foireann Martin O’Neill cáiliú don chomórtas.

Bhí tionchar ag an toradh uafásach in aghaidh na nDanmhargach i mí na Samhna ar gach saghas ruda, ó fheachtais mhóra fógraíochta le hurraitheoirí ar nós 3, New Balance agus Celtic Pure, go dtí an líon beorach a d’ordódh ollmhargaí.

Go hiondúil, toisc go mbíonn an oiread sin spéise acu i gcúrsaí spóirt, bheadh na mílte Éireannach fós ag breathnú ar chluichí ar an teilifís, ach tosaíonn aon trian de na cluichí sa chéad bhabhta ag a haon nó ag a ceathair tráthnóna.

Agus toisc nach mbeidh aon fhoireann Éireannach ann ar chor ar bith is beag spéis atá sna cluichí sin – a chuirfidh as go mór do bhrabach tithe tábhairne.

Ní stopfaidh úinéirí tithe tábhairne áitiúla ar fud na tíre ag iarraidh spéis éigin a mhúscailt sa chomórtas, ach ní bheidh scuainí le feiceáil taobh amuigh de thithe tábhairne ná ollmhargaí don chéad chluiche, nuair a thabharfaidh an fhoireann bhaile, an Rúis, aghaidh ar an Araib Shádach.

Chuir an cluiche a chaill siad in aghaidh na Danmhairge as go mór freisin do Chumann Peile na hÉireann (an FAI); bheadh ioncam cinnte €7.5m ag an eagras ó Fifa dá mbuafaidís an cluiche sin.

Ach chuir sé isteach ar mheon na tíre as seo go ceann cúpla seachtain chomh maith.

Deir an t-eacnamaí spóirt Robbie Butler, atá ina léachtóir in UCC, gurb iad na Rúisigh a bhainfidh an tairbhe is mó as an gcomórtas.

“Cosúil le gach imeacht mór eile, is dócha go gcosnóidh an comórtas níos mó ar stát na Rúise ná mar a ghinfear mar ioncam,” a dúirt Butler.

“Ach bhreathnaigh dhá staidéar chlúiteacha ar an ardú meanman a bhaineann leis an gcomórtas sacair is mó ar domhan a reáchtáil. Bhreathnaigh ceann amháin ar Chorn an Domhain sa Ghearmáin in 2006 agus léirigh sé go raibh muintir na háite níos sona i ndiaidh an comórtas a reáchtáil.

“D’úsáid na húdair sonraí áthais ón suirbhé Eorabharaiméadair agus thaispeáin siad go mbíonn éifeacht dhearfach agus shuntasach ag comórtas a reáchtáil ar áthas tíre, i rith na mbabhtaí ceannais agus ina ndiaidh. Mar a bheifeá ag súil leis, bhí an léim is mó san áthas i measc daoine faoi bhun 50 bliain d’aois, buachaillí agus fear, daoine dífhostaithe agus iad siúd a bhfuil níos lú oideachais orthu.”

Agus muidne ag machnamh ar an samhradh a d’fhéadfadh bheith romhainn dá mbeimis páirteach sa chomórtas, ná déan dearmad ar na hIodálaigh nach bhfuil i gCorn an Domhain den chéad uair ó 1958 i leith.

Tá an tubaiste le thart ar €1 bhilliún a chosaint ar an tír, go hindíreach.

“Ó thaobh an gheilleagair de, thart ar €500–600 milliún a bheidh ann go díreach,” a dúirt Franco Carraro ó Choiste Náisiúnta Oilimpeach na tíre.

“Caithfimid fanacht go bhfeicfimid an costas nuair is díreach nó indíreach atá i gceist. Is dócha go sárófar €1 bhilliún go hindíreach, caithfidh sé go sárófar €1 bhilliún.”

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.