Seacht mbliana eile do Mhícheál D. Ó hUigínn

Irish Independent - Seachtain - - Réidh Le Plé! -

Tá toghchán uachtaránachta eile curtha dínn againn. Bua cuimsitheach a bhí ann do Mhícheál D. Ó hUigínn. Tá tréimhse eile mar Uachtarán na hÉireann tugtha againn dó. ar an iomlán tá muintir na hÉireann sásta lena bhfuil déanta aige mar Uachtarán. Ba é rogha mhór na coitiantachta é chun tréimhse sheacht mbliana eile a chaitheamh in Áras an Uachtaráin ó thús an fheachtais. Dúirt na tráchtairí agus na saineolaithe gur beag an seans a bhí ag na hiomaitheoirí eile an toghchán a bhuachan. Bhí an ceart ar fad acu.

Bunaíodh Oifig an Uachtaráin sa bhliain 1937 nuair a tháinig ann do Bhunreacht na hÉireann. Theastaigh ó Éamon de Valera, Taoiseach na linne, nach mbeadh mórán cumhachtaí ag Oifig an Uachtaráin agus sin an chaoi a bhfuil cúrsaí go fóill. Tá tábhacht shiombalach le hOifig an Uachtaráin ach is beag cumhacht dhlíthiúil atá aici. Bhí naonúr Uachtarán againn ó bunaíodh an Oifig, seachtar fear agus beirt bhan. Polaiteoirí, abhcóidí, dlíodóirí, dochtúirí agus iriseoirí a bhí sna daoine a toghadh nó a ceapadh chun na hoifige thar na blianta. Ritheadh ocht dtoghchán don oifig agus, amanna eile, ceapadh daoine ina nUachtarán gan aon toghchán. Deirtear gur athraigh an oifig ó bhonn nuair a toghadh Máire Mhic Róibín sa bhliain 1990. Thug sí beocht nua don oifig agus lean a comharba, Máire Mhic Giolla Íosa, sampla Mháire Mhic Róibín agus bhí tionchar nach beag ag an mbeirt acu ar leathnú na hOifige i súile an phobail. Tá a sampla siúd leanta ag Mícheál D. Ó hUigínn. Tá seacht mbliana go nuige seo caite ag an gCláiríneach i mbun na hUachtaránachta. Feachtas crua, binbeach a bhí i dtoghchán Uachtaránachta 2011. Caitheadh go hainnis le cuid de na hiomaitheoirí. Bhain conspóid mhór le ceann de na díospóireachtaí poiblí teilifíse i rith fheachtas an toghcháin. Níor tugadh cothrom na Féinne do Sheán Gallagher, duine de na hiomaitheoirí, le linn na díospóireachta sin. ar deireadh thiar, thug Mícheál D. na cosa leis agus tá éirithe go han-mhaith leis ó shin san Oifig.

Is duine léannta, éirimiúil, fuinniúil é Mícheál D. Ó hUigínn. Tá óráidí maithe, spreagúla, doimhne, fealsúnacha tugtha uaidh le seacht mbliana anuas. Ionadaí maith thar ceann mhuintir na hÉireann é, gan aon agó. Níor tharraing sé mórán conspóide air féin mar Uachtarán cé is moite d’ócáid nó dhó. Eachtra chonspóideach amháin a tharla ná nuair a mhol sé iar-Uachtarán Chúba, Fidel Castro, go hard na spéire nuair a cailleadh é i mí na Samhna 2016. Sa phreasráiteas a d’eisigh sé, ní raibh ach abairt ghonta amháin mar cháineadh ann.

Dúradh ag an am go raibh sé de cheart ag an Uachtarán, ar ionadaí é thar ceann mhuintir na hÉireann uile, a bheith níos oibiachtúla i dtaobh Castro agus níos mó aitheantais a thabhairt don chaoi a raibh smacht deachtóra aige ar mhuintir Chúba ar feadh caoga bliain, nach mór. Tríd is tríd, áfach, caithfear a rá go bhfuil jab maith déAntA Aige go nHige seo.

Seisear a bhí san iomaíocht an babhta seo don Uachtaránacht. Bhí triúr ón tsraith teilifíse Dún na nDragún á gcur féin chun tosaigh chomh maith le bean a bhunaigh an charthanacht, Pieta House, agus ionadaí ó Shinn Féin. D’éirigh an iomaíocht sách géar in amanna cé nár chuir sciar maith den phobal mórán spéise sa rás. Dúradh rudaí áirithe a tharraing aird an phobail ach, tríd is tríd, caithfear a rá gur feachtas leamh go maith a bhí ann ó thús deireadh agus bhí bua cuimsitheach sa deireadh ag an Uachtarán reatha, Mícheál D. Ó hUigínn.

Ní mór a admháil go bhfuil meas ag muintir na hÉireann ar Oifig an Uachtaráin. aithnítear an tábhacht shiombalach a bhaineann leis an Oifig agus, ag an am céanna, is maith leo gur Oifig í atá os cionn na polaitíochta. In ainneoin laigí agus teorainneacha na hOifige, níl aon amhras faoi ach gur dlúthchuid de shaol polaitiúil na hÉireann í.

SHlA léifidh tI An léAmhthHisÁint seo, pléigh nA ÁeisteAnnA seo A leAnAs leis An dAltA in AiÁe leAt.

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.