An Litir Phearsanta

(An Teastas Sóisearach 2019, An tSraith Shóisearach, An Ardteist ar an nGnáthleibhéal)

Irish Independent - Seachtain - - Réidh Le Plé! -

Tá sé an-tábhachtach go mbeadh gach dalta in ann litir a scríobh. Ar ndóigh, do dhaltaí an Teastais Shóisearaigh, beidh litir ar Pháipéar a Dó ar fiú 30 í. Tá 3 mharc ag dul don seoladh, dáta agus síniú deiridh, 10 marc d’ábhar na litreach agus 17 marc ar chaighdeán na Gaeilge. Do lucht na hArdteiste, beidh litir ar Pháipéar a hAon ar fiú 50 marc í. B’fhéidir go mbeadh litir á scríobh ag daltaí na Sraithe Sóisearaí don phunann nó sa scrúdú deiridh.

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.