Nóta don Mhúinteoir

Irish Independent - Seachtain - - Réidh Le Plé! -

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste:

• sracfhéachaint go minic ar réimse leathan d’ábhar léitheoireachta

• tréimhsí taoiléitheoireachta a chaitheamh i gcomhair pléisiúir

• an príomhsmaoineamh a aithint

• léamh i gcomhpháirt le daoine eile

• ábhar dílis a léamh ag leibhéal oiriúnach

• taithí a fháil ar chineálacha éagsúla téacs

Snáthaonaid: Ag cothú spéise, ag tuiscint teanga agus ag úsáid teanga Snáithe: Léitheoireacht

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.